Planety – czym są

Planety
Słowo „Planeta” pochodzi od greckiego słowa „planétes”, czyli w dosłownym tłumaczeniu – wędrowiec. Jest to dość trafne określenie, gdyż według definicji planeta to obiekt astronomiczny wędrujący dookoła gwiazdy. Najbardziej znanym nam przykładem planety jest nasza rodzima Ziemia, jest to typ planety skalistej. Według  Międzynarodowej Unii Astronomicznej, planeta posiada zwykle kulisty kształt, lub przypominający kulę oraz „dominuje” wokół  przestrzeni swojej własnej orbity. Continue reading

Droga mleczna – nasza galaktyka

Droga-mleczna
Droga mleczna jest najbardziej znaną nam galaktyką, chociażby dlatego że nasz układ słoneczny jest jej integralną częścią.
Inaczej nazywana jest Galaktyką, z celową wielką literą „G” na początku, co odróżnia jej nazwę od innych galaktyk.
Oprócz układu słonecznego, w którego skład wchodzi znane nam wszystkim słońce, droga mleczna posiada od 100 do 400 miliardów innych gwiazd, które z kolei mogą być częścią innych układów słonecznych. Przy tak ogromnej liczbie gwiazd, można sobie wyobrazić ile w całej galaktyce może być planet podobnych do ziemi. Continue reading

Jak gwiazdy wytwarzają światło – energię

Slonce
Gwiazdy jak wszystko inne rodzą się, żyją i umierają. dopiero w XIX wieku ludzie zorientowali się, że nie mogą one trwać wiecznie. Ponieważ bezustannie wysyłają energię w przestrzeń, owa energia musi mieć swoje źródło. Jak wiemy Słońce, podobnie jak inne gwiazdy wytwarza energię, spalając wodór w reakcji termojądrowej. Jednak wszystko kiedyś się kończy, gdyż nawet w słońcu ilość zużywanego paliwa jest ograniczona. Słońce podobnie jak drewno w kominku –  kiedyś się wypali. Continue reading

Neptun – planeta

neptun
Neptun – Podobny składem do urana, gazowo-lodowy olbrzym jest czwartą pod względem średnicy i trzecią pod względem masy platetą w układzie słonecznym. Licząc od słońca jest to ostatnia planeta układu słonecznego. Swoją nazwę Neptun po części zawdzięcza starożytnym rzymianom, którzy to w swojej mitologii określali tak boga Mórz. Dlatego też symbolem planety jest trójząb, z którym nie rozstawał się mitologiczny bóg mórz.  Continue reading

Uran – planeta

Uran
Uran – Kolejna planeta z serii gazowych gigantów. Pod względem wielkości, jest na miejscu trzecim z planet naszego układu słonecznego, natomiast pod względem masy na miejscu czwartym. Atmosfera Urana, jak przystało na gazowo-lodowego potwora składa się z gazów takich jak: wodór i tlen, a także innych, ale w bardzo małej ilości. Skład tejże planety składa się także z zamrożonych substancji – wody, amoniaku, metanu oraz niewielkich ilości węglowodorów. Continue reading

Saturn – planeta

Saturn
Saturn – kolejna w układzie słonecznym, zaraz po jowiszu planeta-olbrzym. Podobnie jak Jowisz skład planety stanowi mieszanina rożnych gazów i cieczy, przy czym stosunkowo niewielkie jądro ma postać stałą. Skład wnętrza gazowej planety stanowi metaliczny wodór, warstwa ciekłego wodoru oraz cieklego helu, a także zewnętrznej warstwy gazowej. Jądro olbrzyma stanowi żelazo, nikiel, krzem i tlen. Dość ciekawa jest warstwa metalicznego wodoru, która generuje prąd elektryczny, stanowiący pole magnetyczne planety. Continue reading

Jowisz – planeta

Jowisz
Jowisz nazywany kolosem układu słonecznego, jest największą występującą w nim planetą. Jeżeli porównamy masy Jowisza i innych planet układu słonecznego, okazuje się, że masa samego tylko Jowisza jest 2,5 razy większa niż masa wszystkich innych planet razem wziętych. Ukazuje to dosadnie, jaki jest ogromny. Jowisz jest planetą gazową, znaczy to, że jego skład stanowią gazy, takie jak: wodór – w ilości trzech czwartych i hel w ilości jednej czwartej. Naukowcy domyślają się, że jądro Jowisza może być stałe i składać się z cięższych pierwiastków. Continue reading

Mars – planeta

Mars
Mars, czyli potocznie czerwona planeta. Swój wyjątkowy kolor zawdzięcza tlenkom-żelaza (rdza) które to gęsto pokrywają powierzchnię planety. Nazwa planety została nadana przez starożytnych Rzymian na cześć ówczesnego bóstwa wojny – Marsa. Było to związane z jej kolorom, który rzymianom kojarzył się z widokiem masy czerwonych, zakrwawionych ciał po brutalnej bitwie. Mars jest czwartą w kolejności planetą od Słońca. Posiada cienką, prawie niezauważalną atmosferę. Jego powierzchnia przypomina krajobraz wulkaniczny, gęsto pokryty rdzawo-czerwonymi kraterami. Continue reading

Ziemia – planeta

Ziemia
Ziemia – Piąta pod względem wielkości, a trzecia w kolejności od słońca planeta układu słonecznego. Według badań, Ziemia jest pod względem masy i gęstości największą skalistą planetą w naszym układzie słonecznym. Na jaki jedynej planecie, na Ziemi rozwinęło się życie i obecnie zamieszkuje ją miliony różnorodnych form życia i organizmów. Ogromny wpływ na powstanie miała unikalna struktura atmosferyczna, a przede wszystkim obecność powłoki ozonowej. Powłoka ta skutecznie hamuje zabójcze dla wszystkich organizmów żywych promieniowanie słoneczne, co umożliwia nieprzerwany ich rozwój i ewolucję. Continue reading

Wenus – planeta

Wenus
Wenus – jest drugą w kolejności od słońca planetą naszego układu słonecznego. Bardzo dobrze widać go gołym okiem z ziemi, gdyż stanowi trzecie co do jasności/widoczności ciało niebieskie. Widoczny zawsze blisko słońca, a jej odległość od ziemi wynosi ok. 260 milionów kilometrów. Podobnie jak inne planety naszego układu słonecznego, Wenus swoją nazwę zawdzięcza starożytnym Rzymianom – nazwana została na cześć bogini miłości Wenus. Cechą charakterystyczną planety istotną dla każdego obserwatora ziemskiego jest fakt, że Wenus jest widziana dokładnie 3 godziny przed wschodem słońca, czemu zawdzięcza swoją wdzięczną nazwę Gwiazdy Porannej lub Jutrzenki. Continue reading